Disclaimer

Algemeen
Elfstedenschaatsen.nl (Kamer van Koophandel 01177386), hierna te noemen Elfstedenschaatsen.nl, verleent u hierbij toegang tot elfstedenschaatsen.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Elfstedenschaatsen.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Elfstedenschaatsen.nl spant zich in om de inhoud van elfstedenschaatsen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op elfstedenschaatsen.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Elfstedenschaatsen.nl.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Elfstedenschaatsen.nl. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Elfstedenschaatsen.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.